blog

Nicki Minaj,Jessie J和Ariana Grande Star In Beats By Dr. Dre Commercial:Watch

<p>“Bang Bang”促销活动不断涌现!在Jessie J在2014年MTV VMA上与Nicki Minaj和Ariana Grande一起在“Bang Bang”表演中播出豆子后,三人组刚刚出现在Beats By Dr. Dre的全新商业广告中</p><p>这三位超级明星的女主角全都轮流炫耀他们普遍的华丽生活,从Jessie J步入加强驾驶的“Bang Bang”,到Ari准备拍摄视频,Minaj小姐随便走进直升机 - 你知道,正如流行天后一般所做的那样</p><p>该广告销售一大堆产品,包括Pink Pill XL,Pink Mixr,当然还有“Bang Bang”</p><p>获取这些硬币,女孩!你喜欢Nicki,Jessie和Ari的广告吗</p><p>请在下面的评论中告诉我们您的想法</p><p>在Idolator的YouTube频道上,关注更多流行音乐报道,

查看所有